Mali Müşavir kimdir?

Corpinet Blog Mali Müşavir kimdir? Mali Müşavir kimdir?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu ve 3568 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" kapsamında gerçek ve tüzel kişi olan işletme ve işletmelerin muhasebe defterlerini tutmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, muhasebe denetimlerini yapmak, ve ilgili hazırlayın raporlayan kişiye mali müşavir denir.

Mali Müşavirin görevleri nedir?
Bir mali müşavirin en temel görevi muhasebedir 3568 Sayılı Kanuna göre mali müşavirlik sorumluluğu gerçek ve tüzel kişi olan işletme ve işletmelere yöneliktir;
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve ilgili yasalara uygun olarak, hesapları saklayın, bilançolar, gelir tabloları ve tabloları ve diğer belgeleri düzenleyin ve benzer görevleri yerine getirin.
 • Bir muhasebe sistemi kurmak ve geliştirmek, işletme, muhasebe, finans, finansal düzenlemeler ve bunların uygulamaları hakkında danışmanlık ve uygulama yapmak.
 • Ayrıca yukarıda belirtilen belgelere dayanılarak mali tablo ve tablolarla ilgili konularda teftiş, analiz, denetim, yazılı görüş verilmekte, raporlar düzenlenmekte, tahkim, mesleki bilgi ve benzeri çalışmalar yapılmaktadır.
Mali Müşavir olmanın şartları nelerdir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Lisans mezunları 3 yıl süreyle, yüksek lisans mezunları ise 2 yıl süreyle staj yapmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik sınavını başarı ile tamamlamak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) kimdir?
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun hükümlerine göre herhangi bir işyerine bağlı kalmadan işlerini yürüten müşavirlere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir.
SMMM'ler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutar, bilanço, kâr-zarar tablosu, vergi beyannamesi vs. belgelerini düzenler.

Kurumsal muhasebe sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamış, ilgili şirketlere finansman ve finansal düzenlemeler konusunda destek sağlamıştır. Ayrıca analiz, denetim, mali tablo vb. İşlemleri de gerçekleştirir. Konularla ilgili görüş bildirmek ve uzman bilirkişilik yapar.

Yeminli Mali Müşavir kimdir?
Söz konusu meslekte 10 seneyi tamamlayıp girdiği sınavda başarılı olan SMMM'ler Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alırlar. Yeminli Mali Müşavirliğe kabul edilenlerin fiilen görevlerine başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesine yemin etmeleri gerekmektedir. Yemin metni 3568 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavir, şirketin mali belgelerinin doğruluğundan ve sırasından sorumludur. Muhasebe defterlerinin tutulması dışında, mali müşavirlerin tüm yetki ve sorumluluklarını üstlenirler. Mali müşavirin aksine, kendilerine onay yetkisi verilir. Şirket, vergi, beyanname ve mali kayıtlarının doğruluğunu devlet  adına inceleme ve onaylama hakkına sahiptir.

Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasındaki farklar nelerdir?
 • Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek mertebe Yeminli Mali Müşavirliktir.
 • Yeminli Mali Müşavir olmak için meslekte 10 yıl çalışmak gerekir.
 • Yeminli Mali Müşavirler mesleğe başlamadan önce yemin eder, SMMM'ler yemin etmez.
 • Yeminli Mali Müşavirler, defter tutmak haricinde Mali Müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler.
 • YMM'lerin defter tutması yasaktır, SMMM'ler defter tutar.
 • Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır. Tam tasdik, bir işletmenin muhasebe kayıtlarının, bu kayıtlara dair belgelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek onaylamaktır. YMM'ler, yemin ederek kendilerine verilen "tam tasdik" yetkisini devlet adına layığıyla yerine getireceklerini beyan ederler.
 • Yeminli Malî Müşavirler, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.
Mali Müşavirin hangi programları bilmesi gerekir?
Mali Müşavirlerin ön muhasebe ve genel muhasebe programlarını çok iyi derecede bilmesi gerekiyor. Muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamı elektronik ortamda çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılıyor.
İletişim
ÜCRETSİZ DENEYİN
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme