Corpinet Yıllık İzin Günü Hesaplama Tablosu

Corpinet yıllık izin günu hesaplama tablosu ile doğum günü ve işe başlangıç tarihinizi girerek yıllar bazında izin hakedişlerinizi tabloda görüntüleyebilirsiniz. Yıllık izin günü hesaplama modülümüzü kullanmak ücretsizdir ve üyelik gerektirmez.
Yaşınız: Toplam Hakediş: Toplam Kullanım: Kalan İzin Günü:
Yıllık izin nedir?
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere ücretli izin verilir. Bu en az bir senelik sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı gündür. Örneğin 01.07.2020 tarihinde işe başlayan bir çalışan için iş sözleşmesinde 2 aylık yasal deneme süresi öngörülmüştür. Bu çalışan için deneme süresi 30.08.2020 tarihinde dolacaktır. Kişi, 30.06.2021 tarihinde bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olur ve 01.07.2021 tarihinden itibaren senelik izin kullanabilir.

İzin Formu Nasıl Doldurulur?
Dolduracağınız izin formunun içerisinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir;

- T.C. Kimlik Numarası
- Adı ve Soyadı
- İzin Başlangıç Tarihi
- İzin Bitiş Tarihi
- İzin Süresi
- İzin Türü
- İzni Kullanan Çalışan İmzası
- İzne Onay Veren Şirket Yetkilisi İmzası

Yıllık izin nasıl hesaplanır?
4857 sayılı İş Kanunu senelik izin gün sayılarını iki parametre kullanarak belirlemiştir. Bunlardan ilki çalışanın yaşı diğeri ise çalışanın o işyerindeki kıdemi yani çalışma süresidir. Yaş parametresi ile belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanlar gözetilmiş; kıdem parametresi ile de çalışanın o işyerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmıştır. Kanunun 53. maddesinde; çalışanın yaşı ve kıdemi ile hak kazanacağı yıllık ücretli izin gün sayıları şöyledir:

1. Kıdemi 1-5 yıl (5. yıl dahil 6. yıl hariç) arasında olan çalışanlara, 14 günden,

2. Kıdemi 6-15 yıl (6.yıl dahil 15. yıl hariç) arasında olanlara, 20 günden ve

3. Kıdemi 15 yıl (15. yıl dahil) ve daha fazla olanlara ise 26 günden az senelik ücretli izin verilemez.

Ancak 18 yaşından küçüklere (18. yaş dahil) ve 50 yaşından büyüklere (50. yaş dahil) 20 işgününden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu süreler yasanın belirlediği taban sürelerdir ve bireysel iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmeleri ile bu süreler arttırılabilir.

Yıllık izin hakkı hangi koşullarda geçerlidir?
Mevsimlik ve kampanya işleri gibi süreksiz işlerde çalışanlar için yıllık ücretli izin hakkı yoktur. Bu işler haricindeki işlerde çalışanlar ise 1 senelik bekleme süresi (kıdem) sonrasında bu hakkı elde etmektedirler.

Kıdem hesaplanırken deneme süresi de çalışma süresine dahil edilir mi?
Kıdem hesaplaması yapılırken iş sözleşmesindeki deneme süresinin başlangıç tarihi işe başlama tarihi olarak alınır ve çalışma süresine dahil edilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi?
Çalışanlara sağlanan iznin amacı; çalışanların bir süre iş ortamından uzak tutulması ve dinlenmesinin sağlanması ile buna paralel olarak çalışan motivasyon ve verimliliğinin arttırılması, çalışanın yorgunluğu ve motivasyon eksikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesidir. Bu sebeple işçi, Anayasal bir hak olan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez (4857 S.K. 53/2. fıkrası) hatta bu hakkından vazgeçeceği yönünde verdiği dilekçe de hukuken geçersiz olacaktır.
İletişim Whatspp Logo
ÜCRETSİZ DENEYİN
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme