Şirket Değerleme Çalışmasında En Sık Yapılan 6 Hata


Gökhan Acar
Kurucu / CEO
Firma
Valura
e-Posta
***********************
Telefon
***********************
Web Sitesi
https://www.valura.net
Uzmanlık Alanları
- Şirket Değeri Belirleme
- Şirket Kuruluş ve Devri
- Şirket Ortaklık
Şirket değerleme konusunda uzmanlaşan bir işletme olarak piyasada gördüğümüz değerleme raporlarında karşılaştığımız birçok hata oldu. Bunların içerisinde değere en çok etki edenleri derlemek ve sizlerle paylaşmak istedik.

1) İndirgenmiş Nakit Akımı değerleme metodolojisinde Ağırlıklı Sermaye Maliyetini yanlış hesaplamak;
Özellikle Beta katsayısı, risksiz getiri oranı, ülke riski, işletmenin varlık kaynak dağılımı, vergi yapısı gibi indikatörlerin yanlış tespit edilmesi veya yanlış formüle edilmesi şirket değerinin doğru hesaplanmasını engellemektedir.

2) Farklı hacimdeki işletmeleri için aynı çarpanı kullanmak;
Şirket değerleme çalışmalarında en sık yapılan hatalardan biridir. Sektörde faaliyet gösteren işletme verilerine en rahat borsa kayıtlarından erişilmesi sonucu değerleme uzmanı söz konusu çarpanları geçerli kabul etmekte ve hacim premiumunu dikkate almamaktadır. Doğru uygulama, söz konusu verinin iskontalanması ve aynı zamanda borsaya açık olmayan işletmelerin hisse devir anlaşmalarının tedarik edilerek kullanılmasıdır. Aynı sektörde olsa dahi iki işletme farklı hacimlerde olduğu için farklı çarpanlar ile değerlenmelidir. Hatta işletmenin olgunluk seviyesi (erken aşama, büyüme ve olgunluk) çarpanları ve değeri etkilemektedir.

3) Gelecek projeksiyonuna dayalı serbest nakit akımı varsayımlarında aşırı iyimser yaklaşım;
Sektörün en büyük oyuncularının dahi sık yaptığı hataların başında gelmektedir. İşletmenin geçmiş 5 yıllık performansı sınırlı olsa dahi gelecek için hızlı büyüme, yüksek marj modelleri kurgulanır. Nede olsa iyimser olacak nedenler bulunabilir. Ancak zamanla planların beklendiği gibi olmadığı ve üretilen mazeretlerle karşı karşıya kalınır. Bu yaklaşım aynı zamanda yatırımcı beklentisini yanlış yönetecek daha da önemlisi mevcut hissedarlara performansa dayalı hisse devri sözleşmeleri (Earn-Out) getirecektir.

4) İşletme finansallarının ön denetime (düzeltmeye) tabi tutulmamış olması;
Karşılaştığımız bir diğer önemli hata şirket değerlemesi yaparken işletmenin ham finansal verilerinin kullanılmasıdır. İşletme varlık ve kaynakları güncellemeye tabi tutulmak suretiyle olası bir faaliyeti sonlandırma varsayımında oluşacak gerçek varlık ve borçlara göre düzenlenmesi gerekmektedir.

5) Gelecek nakit akımının yaratacağa değere göre işletme değerinin tespiti;
Önemli yanılsamalarından biri şirket değerlemesinin sadece işletmenin gelecekteki yaratacağı serbest nakit akışına göre hesaplanması gerektiğidir. Evet işletmenin gelecekte yaratacağı nakit yatırımcı getirisi için belirleyici olacaktır. Ancak işletmenin defter değeri, benzer işletmelerin çarpanları en az gelecek öngörüsü kadar değerleme de yer almalıdır.

6) Sadece finansal verilere göre şirket değerleme çalışması yapılması;
Belki de en önemli etkiye sahip hatadır. İşletme dinamik bir canlıdır sadece rakamlardan ibaret değildir. Aynı sektörde faaliyet gösteren aynı ciro ve kara sahip işletmelerin değeri aynı olabilir mi? Büyük bir müşteriye bağımlılık, tek bir patronun yönetimi, inovasyon gibi etkenlerin dikkate alınmadığı bir değerleme raporu doğru sonucu veremeyecektir.

VALURA yüzlerce şirket değerleme tecrübesi, ödüllü yazılımı ve özgün metodolojisi ile şirket değerleme konusunda en doğru şirket değerini öğrenmek isteyen hissedarlar / yatırımcıların tercihi olmaya devam edecektir.

Gökhan Acar / CEO
VALURA
 
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme