Performans Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?


Hüseyin Aksel
Mali Müşavir/Kurucu
Firma
Corpinet
e-Posta
huseyin.aksel@corpinet.com
Telefon
0532 4460768
Web Sitesi
www.corpinet.com
Uzmanlık Alanları
- KVKK
- Şirket Kuruluş ve Devri
- Vergi
- Yazılım ve Dijital Dönüşüm
Personellere özgü hedeflerin belirlendiği, ölçümlendiği ve sonuçlarının iyileştirildiği sürece performans yönetimi denir. Personellerin iyi bir şekilde yönetilebilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirebilmesi için firmanın hedefleri ve stratejileri doğrultusunda performans yönetimi hazırlanır.

Performans Yönetiminde ki Süreçler

Temel olarak 3 adımdan oluşmaktadır.

Kapasite: Bir personelin işi yapabilmesi için gereken beceri, bilgi ve tecrübe
İmkan: Fiziksel koşullar, ekipman
İstek: İşi yapacak personelden beklenen çaba, emek, işi başarma arzudur. Yukarıda yazılan süreçlerden bir tanesi eksik olursa, personelin başarısı mümkün olmayacaktır. Performans, personelin gösterdiği çaba olarak görülse de aslında fiziksel koşullar, bilgi ve yetenekten ayrı tutulabilecek salt bir çaba/çalışma hali olarak düşünülmemelidir.

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmesindeki Farklar?

Performans yönetimi ve performans değerlendirme kavramları birbirinden tamamen farklı konulardır. Performans yönetimi içerisindeki değerlendirme/ölçümleme bu sürecin sadece bir parçasıdır.
Performans değerlendirme ise personelin yetkinlik, hedef ve diğer veriler tarafından ölçümlemesini sağlamaktadır.

Performans Yönetiminin Sunduğu Faydalar Nelerdir?

Çalışan açısından;
 • Gelişime açık olan yönlerini analiz eder, kariyer planlama, geliştirme ve eğitim ihtiyaçları için kaynak olur.
 • Çalışanların başarılarını tespit edip, ödüllendirilmesini sağlar.
 • İş motivasyonu ve çalışan memnuniyetini arttırır.  
 • Personel için adil bir ücretlendirme imkanı sunar.  
 • Personel ve yönetici arasındaki iletişimi arttırır.
 • Firma yetkilileri tarafında kendisinden beklenenleri bilirler.
 • İşletme içindeki sorumluluklarını daha iyi anlamalarını sağlar
Yöneticiler açısından;
 • Personeller ile arasındaki iletişim gelişir.
 • Birimlerin performansını arttırılmasını sağlar.
 • Çalışanların geliştirmesi gereken yönlerini tespit edip, koçluk yapabilirler.
 • Yetki devri daha kolay bir şekilde gerçekleşir
 • Yönetsel becerilerini geliştirirler.
Corpinet, personellerinizi yetkinlik ve hedef bazlı değerlendirmenize olanak tanır, sunduğu raporlar ile işinizi kolaylaştırır.
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme