Puantaj ve Puantaj Cetveli nedir?


Hüseyin Aksel
Mali Müşavir/Kurucu
Firma
Corpinet
e-Posta
huseyin.aksel@corpinet.com
Telefon
0532 4460768
Web Sitesi
www.corpinet.com
Uzmanlık Alanları
- KVKK
- Şirket Kuruluş ve Devri
- Vergi
- Yazılım ve Dijital Dönüşüm
Puantaj; personellerin işe giriş çıkış saatlerini takip etmeye yarayan kayıtlardır. Personellerin maaşları hesaplanırken etkin rol oynamaktadır. Puantaj takibi eksiksiz ve hatasız şekilde yapılmalıdır.
Puantaj hesaplanırken, ücretli ve ücretsiz izin, çalışılan gün sayısı, varsa fazla mesailer gibi birçok detay yer almaktadır. Puantaj tablosunda olması gerekenler şu şekildedir:
  • Personelin çalıştığı gün sayısı,
  • Fazla çalışma süresi,
  • Eksik gün bilgisi (istirahat, devamsızlık gibi bilgiler) gibi bilgiler yer alır.
Puantaj, takibi sektörlere göre farklılık göstermektedir.  Puantajın genel kullanım amacı, mesainin saat üzerinden hesabını sağlamaktır. Puantaj hesabını sağlamak içini puantaj cetveli oluşturmaktır.

Puantaj Cetveli Nedir?
İşçinin puantajında yer alan bilgilere göre çalıştığı günler, fazla mesai süreleri ve devamsızlık gibi bilgiler yer almaktadır. Puantaj cetveli, Excel üzerinden dijital tablo şeklinde oluşturabilirsiniz. Microsoft Excel’de oluşturacağınız tablolar puantaj cetvelini elektronik olarak kaydetme imkânı sağlamaktadır. Bunların dışında, personel sayısının çok olduğu iş yerlerinde daha farklı ve pratik puantaj cetveli oluşturma, takip yöntemleri bulunur. Tüm puantaj yöntemlerini aşağıda inceleyelim:
  • Puantaj defteri: Kâğıt ve kalem ile kendi imkânlarınızla oluşturabileceğiniz bir yöntemdir. Özellikle işçi sayısının az olduğu iş yerlerinde kolaylıkla bu yöntemi uygulayarak işçilerin puantaj takibi yapılabilir.
  • Elektronik kart: Özellikle personel sayısı fazla ise elektronik kart okutularak puantaj takibi sistem üzerinden yapılır. Burada puantör, işçileri teker teker takip etmek zorunda değildir. Bunun yerine okutulan kart ile tüm işçilerin işe giriş ve işten çıkış saatleri otomatik olarak sistem üzerinde görünür.
  • Parmak izi okutma: Burada işçi, işe girişi ve işten çıkışı sırasında cihaza parmak izini okutarak çalışma saatlerini belirtmiş olur. Elektronik kart sistemiyle oldukça benzer bir sistemdir.
  • Yüz tanıma: İşveren her işçinin yüzünü, yüz tanıma sistemine kaydeder ve işçiler işe giriş ve işten çıkış esnasında yüz tanıtma yöntemi ile çalışma saatlerini kayıt altına almış olurlar.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen tüm puantaj takip yöntemlerine Personel Devam Kontrol Sistemi adı verilir.

Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?
Puantaj cetvelini oluştururken önce işçilerin ad ve soyadlarını teker teker girmeniz gerekir. Her bir işçi için kendine ait aylık satırı bulunur. İşçinin her bir aylık dönemi içinde günler tek tek görünür. Günlerin altındaki kutucuklara işçinin geldiği ve gelmediği her gün teker teker işaretlenir. Aynı zamanda, hafta tatilleri de çizelge içerisinde, hafta tatilinin bulunduğu günlere ait kutucuklara işaretlemek sureti ile belirtilir. Ay bitiminde ise işçilere ait satırların sonunda yer alan toplam çalışma, fazla mesai ve devamsızlık gibi bilgilerin gün sayısının toplamı belirtilir. Bu şekilde, ay sonu geldiğinde puantaj cetveline bakarak tüm işçilerin çalışma ve devamsızlık bilgileri kolaylıkla tespit edilebilir. Bu uygulamanın sonunda ise işçilerin ücret bordroları oluşturularak çalıştığı sürelere karşılık gelen ücretleri ödenir.
İletişim
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme