Yıllık İzin Nedir? Nasıl Kullanılır?


Hüseyin Aksel
Mali Müşavir/Kurucu
Firma
Corpinet
e-Posta
huseyin.aksel@corpinet.com
Telefon
0532 4460768
Web Sitesi
www.corpinet.com
Uzmanlık Alanları
- KVKK
- Şirket Kuruluş ve Devri
- Vergi
- Yazılım ve Dijital Dönüşüm
Yıllık İzin Nedir?
 
Çalışanların en temel haklarından biri de yıllık izindir. Çalışanlar gerekli şartlar oluştuğunda bu hakkını kullanmalıdır. Tüm çalışanların yıllık izin süreleri aynı olmamaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu tarafından sınırları belirlenmiş olan bir konudur. Personelin çalışması sonucu hak elde ettiği fiziki ve psikolojik bütünlüğünü korumak için verilen bir dinlenme hakkıdır. İşveren hiçbir koşulda işçinin bu hakkına el koymaya hakkı yoktur.

Peki Yıllık İzin Hakkı Nasıl Elde Edilir?
 
Ücretli yıllık izin elde etmenin önemli ve temel noktası çalışanın aynı iş yerinde en az 1 yıl süre ile çalışmış olmasıdır. 1 yıllık zaman dilimi İş Kanunu tarafından belirlenmiştir.
Çalışanlar, 1 yıllık asgari süreyi doldurduktan sonra o iş yerindeki kıdemine ve yaşına göre yıllık izin hakkı kazanmış olur.

Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?
  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5. yıl da dahil) kıdeme sahip olan işçi için en az 14 gün,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olan işçi için en az 20 gün,
  • 15 yıl ve üzerinde kıdeme sahip olan işçi için en az 26 gün yıllık izin kullanma hakkı bulunur.
Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?
 
Yıllık izin ücreti hesabını örneklendirelim:

İşçiye ait brüt ücret 6.000 TL olsun. İşçinin işten ayrılacağı tarihte kazanılmış yıllık izin süresi ise 10 gün olsun. Bu durumda, önce günlük brüt kazanç hesabı yapılır.
  • 6.000 / 30 = 200 TL (günlük brüt kazanç)
10 günlük izni ücrete çevireceğimiz için günlük brüt ücret 10 gün ile çarpılır.
  • 200 x 10 = 2.000 TL
İşçinin hak ettiği 10 günlük iznin brüt ücret karşılığı 2.000 TL’dir. Ancak, işçiye ödeme yapılırken bu ücret üzerinden gerekli kesintiler yapılır.
  • SGK kesintileri (%14 + %1): 2.000 x %15 = 300 TL
  • Gelir vergisi matrahı (brüt ücret – SGK kesintileri): 2.000 – 300 = 1.700 TL
  • Gelir vergisi (1.vergi dilimi): 1.700 x %15 = 255 TL
  • Damga vergisi (binde 7,59): 2.000 x binde 7,59 = 15,18 TL
  • Net yıllık izin ücreti: 2.000 – 300 – 255 – 15,18 = 1.729,82 TL olur.
Vergi dilimi hesabında mutlaka vergi matrahınızı dikkate almalısınız.

Yıllık İzin Hakkı Devreder mi?
 
Çalışanlar yıllık izin sürelerini hak ettiği dönem içerisinde kullanmamış ise kullanmadığı bu süreler sonraki yıla devreder. Çalışan hak ettiği kullanılmamış yıllık izin sürelerini sonraki dönemlerde kullanabilir.

Yıllık izin hakediş hesaplama ve daha fazlası için;

 
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme