İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması

Corpinet Blog İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Uygulaması Ücret Hesap Pusulası Çalışanlara İmzalatılmak Zorunda Mı?
 
Çalışanlara verilmesi gereken ücret hesap pusulası ile ilgili yasal düzenlemeler V.U.K. Madde 238 ve İş Kanunu Madde 37 de belirtilmiştir.

V.U.K. 238. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü ” demektedir. Günümüzde ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapıldığı ve ücretin ödendiğine dair bankadan her zaman bir dekont alınabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu maddeye göre imza şartının olmadığı yorumunu yapabiliriz.  
 
İş Kanunu 37. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.” Demektedir.
İşverence imzalanması yada imza yerine işyerinin logosunun ücret hesap pusulasına konmasının ve çalışana mutlaka verilmesi gerektiği ancak kesinlikle imza şatının olmadığı açıktır.

Aslında yasalarımız bu konuda gayet açık, ücret hesap pusulasının çalışana mutlaka imzalatılması gerektiği üzerinde değil, mutlaka verilmesi gerektiği üzerinde durur. Verilmediği takdirde 2021 yılı için 1.145 TL ceza uygulaması vardır. İş mahkemelerinde süren binlerce dava dosyalarında, ücret hesap pusulası verilmedi diye değil, imzalanmadı diye mağduriyet yaşayan işverenlerimizin sayısı oldukça fazla.

Bir ücret hesap pusulalarının imzalanmasının kişi başı maliyeti 15-20 TL (Zarf ve güvenlik çeşitliliğine göre bu maliyet çok daha yukarılara çıkmaktadır) civarındadır. Hala şifreli bordro zarflarına çıktı alıp, imza için çalışanların ve kendimizin zamanını ve kaynaklarını harcayan işletmelerin sayısı küçümsenemeyecek kadar çok fazla, bunun yanında bilgi eksikliği (Bankadan ödüyoruz neden bordro imzalatalım) veya bu maliyetlerden kaçınmak için bordro verme yükümlüğünü ( İspatlı şekilde ) yerine getirmeyen bir çok firma mevcut teknolojik imkanların kamu tarafında da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandığı bu süreçte, iş mahkemeleri nezdinde imzalı bordroların isteniyor olmasının yasal dayanağının olmadığı görüşündeyiz.

Son yıllarda kamu kuruluşları, yerli ve yabancı birçok kurumsal firma ücret hesap pusulalarını (Bordro) KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ) üzerinden çalışanları ile paylaşarak hem yasal yükümlülükleri yerine getirdikleri gibi bu işlem için harcadıkları zaman ve maliyetten tasarrufta etmiş oluyorlar. COPİKEP–İK ile saniyeler içinde yüzlerce çalışanınızın bordrosunu kendileri ile paylaşmış olacağınız gibi ilerleyen sürelerde de ek bordro taleplerinden zaman ve maliyet tasarrufu yapmış olursunuz.

25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin aşağıdaki bölümleri bu konu ile ilgili yasal dayanakları sunmaktadır.

MADDE 12 – Kayıtlı elektronik posta hesabının kontrol edilmesi
(1) Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.
(2) Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir.

MADDE 15 – Hukuki sonuçlar
(1) KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.
(2) KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar.
Bu noktada KEP hesabına gönderilen ücret hesap pusulaları 24 saat içinde okunsun okunmasın teslim edilmiş sayılıyor ve Hukuki olarak da aksi ispatlanıncaya kadar KEP iletileri kesin delil sayılıyor.
 
Bir sonraki yazımızda yıllık izin konusunda yanlış bilinenler, eksik yapılan işlemler ve sonuçları, KEP uygulamasının yıllık izin uygulamasına nasıl entegre edilerek insan kaynakları departmanlarının işlerinin kolaylaştırılacağına ve risk yönetimine değineceğiz.
İletişim
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme