Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu


Naci Abacı
Avukat
Firma
Abacı Danışanlık ve Hukuk Bürosu
e-Posta
***********************
Telefon
***********************
Web Sitesi
***********************
Uzmanlık Alanları
- İş Kanunu
- Sosyal Güvenlik
- Ticaret Hukuku
- Uluslararası İş Geliştirme ve İhracat
Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu 08.02.2008 tarihinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35. madde 3. Fıkrasında;
Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

“Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir” şeklindeki düzenleme ile getirilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35. madde 3. Fıkrasında ifade edilen esas sermayenin 5 katından kasıt TTK madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL asgari sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle;
  • Esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan Anonim Şirketleri Sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar.
  • Üye sayısı yüz veya daha fazla olan Yapı Kooperatifleri Sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar.
İlgili Baro Başkanlıkları tarafından Anonim Şirketlere gönderilen yazıda;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu’nun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda olduğu ve avukat bulundurmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağı bildirilmiştir. 

Limited Şirkette Avukat Bulundurmak Zorunlu Değildir. Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesine göre limited veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ancak Yasa gereği zorunlu olsun yada olmasın Şirketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken haklarının korunması /Hak kaybına uğramamaları ve faaliyetlerinin hukuka uygun yürütebilmeleri için özellikle ticaret hukuku konusunda deneyimli avukatlardan hukuki yardım almalarının gerekli ve faydalı olacağı görüşündeyiz.

Saygılarımızla.

Av Naci ABACI


 
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme