Benim de Fikrim Var !!! Çalışanlarınızın Fikirlerine Ne Kadar Önem Veriyorsunuz?

Corpinet Blog Benim de Fikrim Var !!! Çalışanlarınızın Fikirlerine Ne Kadar Önem Veriyorsunuz? Uzmanlar uzun zamandır yenilikçi birçok ürün ve hizmetin kaynağının şirket içinden ya da dışından gelen basit fikir ve önerilerden ilham aldığı fikrinde birleşiyor. Çoğunlukla bu fikirler sohbet ve toplantı aralarında küçük bir söylem ile başlayıp kaybolup gidiyor. Ancak Türkiye’de bunu iş stratejisi haline getiren şirketler de var...

Günümüzde şirketler bir yandan esas işlerine yoğunlaşırken bir yandan da gelirleri artırıp maliyetleri kısacak fikirlerin peşinden koşuyor. Bunu yaparken de dışarıdan ve içeriden yardım arıyorlar. Yani şirketler danışmanlık şirketlerine, üniversitelere, Ar-Ge merkezlerine fikir toplama açısından bel bağlamanın dışında kurum içi öneri havuzları ve yarışmalarla çalışanların “iyileştirici fikirleri”nden de faydalanmaya çalışıyor. Peki, bu toplanan fikirler uygulandığında şirketlerin maliyet tablosuna nasıl yansıyor? Bu soruya yanıt bulmak amacıyla Türkiye’de sektörünün lideri, köklü şirketlerin kapısını çaldık. Hepsinin özellikle kurum içinden gelen fikirleri bir gelir kapısı olarak ciddiyetle değerlendirdiğini gördük. Bunların arasında Şişecam Topluluğu gibi “İşini en iyi yapan bilir” diyerek çalışanlarının üretimden pazarlamaya özgün fikirlerini somutlaştırıp sürece katanlar da, DHL Express Türkiye gibi çalışanlarının her gün en az 30 dakikasını bu işe ayırmasını isteyenler de var. Eczacıbaşı, Yaşar, Yıldız gibi topluluklar ise hem içeriden hem dışarıdan “yaratıcı ve iyileştirici fikirlere” kucak açarak toplanan fikirleri inovatif şirket imajının ötesinde gerçek bir finansal katkı olarak değerlendiriyor. 

YENİ FİKİR FABRİKALARI 

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye’de inovasyona ve katılımcılığa önem veren kuruluşlardan biri… Topluluk bu doğrultuda son 5 yılda yaklaşık 50 bin öneri topladığı biliniyor. Bu önerilerin 5 bin 400 tanesi projelendirildi ve bütçeye 675 milyon 700 bin TL’lik katkı sağlandı.Şişecam Topluluğu, “İşini en iyi yapan bilir” düşüncesinden yola çıkarak, çalışanlarının hammaddeden üretime, kaliteden pazarlamaya, iş ikliminden motivasyona kadar farklı alanlarda özgün ve yenilikçi fikirler üretmesinin önünü açmak üzere “Fikir Fabrikası” projesini hayata geçirdiği biliniyor. Fikir Fabrikası’na toplam 1.715 öneri geldiği, 1.715 öneriden 415 adedi “verimlilik”, 258 adedi “kaynak kullanımı”, 236 adedi ise “üretim” alanında verildiği ve bunların 202 adedi projelendirilerek hayata geçirdi. Sonuçta Şişecam Topluluğu “Fikir Fabrikası kapsamında hayata geçen projelerden 8 milyonun üzerinde bir fayda sağladığı düşünülüyor.  

Bİ-FİKRİ OLANA DAVET 

Anadolu Grubu da inovasyona yatırım yapan şirketlerden biri olarak Grup özellikle içeriden gelen yaratıcı fikirlerin şirketin geleceğinde ve büyümesinde kritik rol oynadığını düşünüyor. Bu amaçla çalışanların özgürce fikir ve proje önerilerini paylaştığı Bi-fikir platformu oluşturulmuş durumda. Şirket bu platform sayesinde toplamda 8 binden fazla fikir kazandığı ve bu fikirlerden çıkan projeler, hem yeni ürün/hizmet hem de iyileştirme ve geliştirmeye katkısı olduğu bilinmekte. 

MOTİVASYONA BÜYÜK KATKI

Çalışanların fikirlerine önem verilmesi, bu fikirlerden bazılarının hayata geçirilmesi ve ilgililerin  anons edilmesi, hatta ödüllerindirilmesinin sonuçları ise beklenenden çok daha büyük fayda sağlamakta. Maddi kazançların yanında aidiyet, verimmlilik, sürdürülebilirlik ve marka değerine olan katkılarının orta ve uzun vadede sirketlere olan katkılarını ölçme neredeyse imkansız.

Sizde hiç zaman kaybetmeden çalışanlarınızdan fiirlerini almaya başlamalı, bunları objektif ve yenilikçi gözlere değerlendirmeli ve tüm fikirlere öne vererek geri bildirimlerde bulunmalısınız. Corpinet'in Öneriyorum özelliği sizlere bu fikirleri kayıt altına almada, değerlendirmede ve geri dönüş yapma kolaylık sağlayacakktır. Bugün için hayal olan fikir gelecekte şirjetinnizi kurtarabilir. Kurumsal Hafızanızı oluşturmaya bugünden başlayın.   

Hüseyin Aksel
Corpinet / Kurucu
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme