DÖF Yönetim Sistemi


Hüseyin Aksel
Mali Müşavir/Kurucu
Firma
Corpinet
e-Posta
huseyin.aksel@corpinet.com
Telefon
0532 4460768
Web Sitesi
www.corpinet.com
Uzmanlık Alanları
- KVKK
- Şirket Kuruluş ve Devri
- Vergi
- Yazılım ve Dijital Dönüşüm
DÖF Yönetimi,
 
Uygunsuzluk ve düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF | CAPA – Corrective and Preventive Actions) Türü, büyüklüğü ve sektörü farketmeksizin her işletmenin kalite yönetiminde yer alan ve oldukça önemli olan kavramlardır.
 
Uygunsuzluk ve DÖF, her ne kadar birbirinden farklı olsa da aslında birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Fakat yine de işletmenin kalite süreçlerinde bu iki tanımın sorumlu personeller tarafından doğru anlaşılması son derece önemlidir. Çünkü kuruluşların kalite yönetim sistemini kullanmasındaki tutarlılık, şirketin kalite parametrelerine doğrudan etki etmektedir.
 
Kalite sistemleri standartlarında, uygunsuzluk, düzeltme ve düzeltici faaliyet arasında tanımlanmış bir bağ mevcuttur. Ürün veya hizmet ile ilgili süreçlerde bir gereksinim karşılanmadığında ortaya uygunsuzluklar çıkacak ve bu uygunsuzların sonucunda;

 - Ürün gereksinimleri doğru bir şekilde karşılanamayabilir;
 - Ürün, fonksiyonlarını gerektiği gibi yerine getiremeyebilir;
-  Müşteri veya diğer paydaş gereksinimlerini karşılamada başarısızlıklar oluşabilmektedir.
 
Tüm bu olumsuzlukla da şirketlere pazar kaybı, karlılık düşüşü, marka ve ürün kalitesizliği, müşteri memnuniyetsizliği, şirket için karmaşa, şirket kaynakları ve enerjisinin hatalı kullanımı, hatta personel mutsuzluğu ve çok daha fazla olumsuzluk ile dönüş yapacaktır.  
 
DÖF sistemleri kullanımı işletmelere uygunsuzluklar ortaya çıkmadan yapılan hatalı uygulamaların tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve düzeltilmesini sağlayarak, geçekte oluşacak hataların daha sürecin başında çok daha az kaynak ve zamanla çözmesini sağlar.
 
Corpinet DÖF Yönetim sistemi ise tüm süreci sizler için dijitalleştirerek kullanım kolaylığı, geçmiş e dönük tüm kurumsal hafızanın oluşturulması ve istediğiniz zaman analitik raporlamalar yapmanızı sağlar.
İletişim Whatspp Logo
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme