WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Altayçeşme Mh. Çamlı Sk No:16 Dap Royal Center A Blok D: 45 PK 34843 Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim Corpinet Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra Corpinet olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Corpinet olarak, “www.corpinet.com” web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin paylaşmış olduğu, “ad – soyad, telefon numarası, e-mail adresi, çalışılan kurum/şirket ve buradaki görevler”e ilişkin kişisel veriler, iletişim faaliyetinin yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerin takibi sürecinin yürütülmesi, sirküler hizmetleri sürecinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca yukarıdaki veriler elektronik ortamda ilgili yerlerin doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Corpinet olarak tarafımızdan sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin işlenen kişisel verileri 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

–Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Corpinet’in Altayçeşme Mh. Çamlı Sk No:16 Dap Royal Center A Blok D: 45 PK 34843 Maltepe/İSTANBUL’ da bulunan adresine yazılı olarak, Corpinet’ a ait info@corpinet.com mail adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

İŞ BAŞVURU YAPANLAR İÇİN:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Altayçeşme Mh. Çamlı Sk No:16 Dap Royal Center A Blok D: 45 PK 34843 Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim Copinet Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra Corpinet olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Corpinet olarak tarafımıza iş başvurusu yapan başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler iş başvurusunda bulunan kişilerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,” hukuki sebebi uyarınca yukarıdaki veriler elektronik ortamda ilgili kısımların doldurulması veya tarafınızca CV gönderilmesi suretiyle toplanmaktadır.

Corpinet olarak iş başvurusu yapan kişilerin işlenen kişisel verileri, personel arayan müşterilerimiz dışında 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Corpinet’ in Altayçeşme Mh. Çamlı Sk No:16 Dap Royal Center A Blok D: 45 PK 34843 Maltepe/İSTANBUL’ da bulunan adresine yazılı olarak, Corpinet’ e ait cv@corpinet.com mail adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

İletişim Whatspp Logo
ÜCRETSİZ DENEYİN
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme