Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası, Corpinet ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Şirket”), Corpinet tarafından sunulmakta olan intranet, crm, satış gücü yönetimi, doküman yönetimi, insan kaynakları ve performans yönetim sistemini (“Platform”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Üyelik aşamasında ve Platform’un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Corpinet olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform’da paylaşılan bilgiler, hiçbir çalışanımızın görüntüleme veya erişimine açılmayacak şekilde en yüksek güvenlik standartlarında depolanıp Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Corpinet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketin kendisi veya çalışanları tarafından paylaşılan veya depolanan hiçbir veriden veya şirketin kendi çalışanlarına portal üzerinden verdiği yetkilendirmeden ve kullanıcı şifrelerinin güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Platformun tüm yapısı şirketin tüm veri ve bilgilerini şirketin kendi belirleyeceği standart ve yetkilendirme ile depolaması ve istediğinde istatiksel rapor alması üzerine tasarlanmış olup temelde verilen hizmet bir depolama niteliğindedir. Corpinet tarafında verilere erişme, denetleme, işleme sorumluluğu, yetkisi ve hakkı yoktur. Corpnet ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
  • Corpinet, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Corpinet sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Corpinet, işbu Gizlilik Politikası’nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir. Corpinet’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

Bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı info@corpinet.com adresine e-posta göndererek Corpinet’e iletebilirsiniz.

 

İletişim Whatspp Logo
ÜCRETSİZ DENEYİN
Atesoft Web tasarım - Web Sitesi geliştirme